Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.hanzel.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest:

HANZEL s.c. Produkcja Obuwia

Adres: ul. Grel 13

34-471 Ludźmierz

NIP:.735-001-08-18

REGON: 490209074

Konto: 05102034660000960200475459

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Nabywcą.
 2. Składanie zamówień w Sklepie internetowym następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Nabywca akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.hanzel.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.hanzel.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.hanzel.pl są fabrycznie nowe.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy, przez podany na stronie telefon lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@hanzel.pl
 2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, ale nie później niż w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże Nabywcę.
 3. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymanego zamówienia, Sprzedającego zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
 • za pobraniem, należność płatna w placówkach Poczty Polskiej lub kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki,
 • przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
 • gotówką w siedzibie Sprzedawcy
 • transakcja on-line przez centrum autoryzacji payu.pl

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia oraz dokonania płatności przez Nabywcę.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia odbioru towaru do Nabywcy.
 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.
 4. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Nabywca jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia Nabywca może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru.
 6. Jeżeli Nabywca nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę.
 7. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci paragonu/faktury VAT.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
 3. Koszty dostawy ponosi Nabywca.
 4. Nabywca zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki.

§ 7. Zwroty i Reklamacja.

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 • Nabywca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • Nabywca będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej
 • Nabywca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, który zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta bądź na naszej stronie internetowej www.hanzel.pl.
 • Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje nabywcy w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W przypadku zwrotu towaru wymagamy wypełnienia formularzu zwrotu wraz z dokumentami.
 • Reklamacje dotyczące niezgodności rzeczy sprzedanej z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Nabywca zgłasza Sprzedawcy na adres:

HANZEL Produkcja Obuwia

Adres: ul. Grel 13

34-471 Ludźmierz

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 2. Wraz ze złożeniem zamówienia Nabywca wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Nabywca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Nabywca podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§ 9. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym www.hanzel.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym www.hanzel.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.hanzel.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.hanzel.pl), przetwarzane są przez HANZEL s.c. Produkcja Obuwia z adresem siedziby: Ul. Grel 13, 34-471 Ludźmierz , (administrator danych).
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez HANZEL s.c. Produkcja Obuwia , które wymagają podania danych osobowych. HANZEL s.c. Produkcja Obuwia przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.hanzel.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 9 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Zaloguj się”) lub poprzez zgłoszenie na adres e-mail: sprzedaz@hanzel.pl
 3. Klient podając dane, oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.hanzel.plpoświęconej polityce prywatności.

§ 10. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego HANZEL s.c. Produkcja Obuwia oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) HANZEL s.c. Produkcja Obuwia i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów HANZEL s.c. Produkcja Obuwia i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Zaloguj się” (odnośnik „Newsletter”).
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Zaloguj się” (odnośnik „Newsletter”) lub poprzez zgłoszenie na adres e-mail: sprzedaz@hanzel.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl, Wykonanie: www.kud.pl
Sklep internetowy Shoper.pl